Kommittere seg til, gi forsikring, bindende utsagn om.