Kommers, eldre betegnelse for handelssamkvem, handel, jfr. kommersiell; også: støyende samkvem, spetakkel.