Kommaskjoldlus, nebbmunnart i familien panserskjoldlus (Diaspididae). Danner 3 mm lange, brune skjold med form som et komma eller et blåskjell. De lever på barken av mange eldre løvtrær og busker, særlig eple, pære og bjørk. Ved sterke angrep fører saftsugingen til svekkelse av trærne. Se også skjoldlus.