Kombinert undervisning er klasseundervisning kombinert med fjernundervisning, tildligere brevundervisningnettundervisning.