Kombinere, sette sammen (etter et system), forene, sammenstille.