Kombinasjonsskip, skip som kan transportere både flytende og tørre bulklaster. Skipet må ha spesielt tette luker og ha pumper og rørsystem for lossing. To hovedtyper: OBO-skip (fork. for eng. ore/bulk/oil, 'malm/bulk/olje') der lastene føres i samme rom (ikke samtidig); en eldre type malmtankskip (eng. ore/oil-carriers, fork. OO) med smale rom for malm midtskips og oljetanker på sidene.