Kolv, metallstang som slår i en klokke, også kalt knebel.