Boksatsside inklusive kolumnetittel, pagina, overskrifter, noter o.l. Kolumnene i en bok skal være like høye. Kolumnetittelen er overskriften over hver tekstside i en bok; kalles «død» når den bare gjengir bokens tittel, og «levende» når den gjengir kapitteltitler, underavsnitt el.l. og varierer med de forskjellige titler i boken.