Kolorimetri er en måte å bestemme et stoffs farge i henhold til et angitt fargesystem. Se fargemåling.