Sonde eller spiss som brukes for å måle elektrisk potensial i atmosfæren (dråpekollektor, flammekollektor, spisskollektor), idet den lett kan avgi eller motta elektrisk ladning fra luften og derfor innstiller seg på samme spenning som luften på det sted den er anbrakt.