Strømsamler, ringer eller lameller forbundet med rotorviklingen i elektriske maskiner. Kollektoren gir kontakt til børster som fører strømmen fra den roterende til den stillestående delen av maskinene. Se også kommutator.