Kollektivt jordbruk, driftsform for jordbruk som går ut på felles innsats av arbeid og kapital og deling av utbyttet, se kollektivbruk. I Israel er kollektivbruk, kibbutzim og moshavim shitufiim, opprettet på frivillig basis. Jordbrukskollektiv er også prøvd i noen meget få tilfeller i Norge.