Koll, stor haug, bergtopp, vanlig som etterledd i stedsnavn. Som forledd gjengir det oftest mannsnavnet Kol(l).