Koksaltløsning, løsning av natriumklorid i vann. Når løsningen har samme osmotiske trykk som legems- og cellevæsker, sier man at den er isoton. Slike løsninger brukes i medisin og biologiske forsøk, se fysiologisk saltvann.