Kognisjonsprosessen, romerrettslig prosessform utviklet på 200-tallet e.Kr. Under kognisjonsprosessen ble rettsavgjørelsene avsagt av dommere som var keiserlige embetsmenn. Kognisjonsprosessen trengte gradvis til side formularprosessen.