Kodek, programvare og/eller elektronikk for å konvertere lyd, tale og video mellom analoge og digitale signaler, og for å komprimere eller dekomprimere digitalt kodet lyd og video i forbindelse med lagring og avspilling. Kodek-kretser er viktige komponenter i blant annet mobiltelefoner, MP3-spillere og videokonferanseutstyr.