System for hemmelig skrift hvor setninger, ord, stavelser, bokstaver, tegn og tall erstattes med avtalte faste tallgrupper eller bokstavgrupper (kodegrupper). Se kryptografi.