Koboltfiolett, bestandig kunstnerfarge som fremstilles ved å gløde kobolt(II)fosfat og magnesiumfosfat ved 800–1000 °C. Ved å variere koboltinnholdet og kornstørrelsen kan man få forskjellige fargenyanser.