Kobbersnutebille, billeart i snutebillefamilien Attelabidae. Kroppen er svart med mørk kobberglans, lang snute og 3,5–4,5 mm lang. Arten er vanlig i Sør-Norge, der de voksne fortrinnsvis lever på rogn, men også på nær beslektede trær som kirsebær, der larven kan angripe frukten.