Knutepunkt, festepunkt i fagverk der enkeltstavene møtes.