Knerot, urt i orkidéfamilien (marihåndfamilien). 10–30 cm høy med krypende jordstengel og utløpere. Bladene er nettårede og blekt grønne og sitter i rosetter. Stengelen er knebøyd, blomstene hvitgule og sitter i noe ensidig aks. Knerot vokser i lyngmark i barskog spredt over hele landet, opp til 900 moh. i Oppland.