Knappsiv, flerårig urt i sivfamilien. 40–90 cm høy med stripete strå og tett, kuleformet blomsterstand. Knappsiv er alminnelig i grøfter og på fuktige steder nord til Troms. Knappsiv kan være et brysomt ugress i sidlendte beiter og åpne grøfter i Sør-Norge. Motarbeides ved grøfting og pussing av beite så plantene ikke får sette frø. Kan bekjempes kjemisk med MCPA.