Kmhmu, kammu, den opprinnelige befolkningen i Laos, hvor de (2005) teller omkring 500 000; mindre grupper bor i tilstøtende områder av Vietnam, Kina, Thailand og Myanmar. Språket tilhører mon-khmer-familien. Tradisjonelt holdt kmhmu til i skogkledte skråninger i det nordre Indokina, der de dyrket ris i svedjer, men de ble etter hvert fortrengt av innvandrende thaitalende folk. I nyere tid har myndighetene forsøkt å samle dem i områder der forholdene ligger til rette for våtrisdyrking. Kmhmuene er organisert i totemiske klaner som er forbundet gjennom ekteskap etter prinsippet om asymmetrisk allianse: En ættelinjes menn og dens kvinner kan ikke ha ektefeller fra samme ættelinje. Polygyni (flerkoneri) er tillatt. I enkelte områder regnes avstamning både på mors- og farssiden, i andre bare på farssiden. Den tradisjonelle religionen omfatter troen på en lang rekke ånder, men mange kmhmu er i dag buddhister eller kristne.