Klyverbom, rundholt som stikker ut foran på eldre seilfartøy. Tjener som feste for de stagene som forseilene – stagfokk, klyver, jager osv. – føres på.