Kloss, sjøuttrykk, betegner i visse sammensetninger dss. tett eller stramt: klosshalt, halt så stramt (tott) som mulig; klossrevet, alle rev tatt inn.