klororganiske forbindelser

Artikkelstart

Klororganiske forbindelser er organiske forbindelser der ett eller flere atomer, som oftest hydrogenatomer, er erstattet med klor. Et eksempel på slike forbindelser er klorerte hydrokarboner.

Faktaboks

Også kjent som

KOF

Mange klororganiske forbindelser, som vinylklorid, polyklorerte bifenyler (PCB) og dekloraner, er menneskeskapte og naturfremmede stoffer. Andre er i stor grad naturskapte; for eksempel kan dioksiner dannes ved skogbrann, mens metylklorid dannes av alger.

Bruk og utslipp til miljøet

Bruk av klor som blekemiddel i treforedlingsindustrien fører til dannelse av blant annet klorerte ligniner og klorfenoler, som blir sluppet ut i vassdrag og fjorder. I løpet av 1990-årene ble disse utslippene på det nærmeste eliminert på grunn av overgang til ozon som blekemiddel.

Metallindustrien er en annen kilde til utslipp av klororganiske forbindelser, blant annet i form av dioksiner.

Polyklorerte bifenyler ble tidligere benyttet som isolasjonsmateriale i elektriske transformatorer, mens DDT ble benyttet som insektmiddel. Disse forbindelsene er totalforbudt i en rekke land, også i Norge.

Forekomst i miljøet

Flere norske vassdrag og fjorder var tidligere betydelig forurenset med klororganiske forbindelser. Denne forurensingen har nå blitt redusert som følge av forbud og regulering. På den andre siden dukker det stadig opp nye halogenerte stoffer, og det er nødvendig å følge utviklingen nøye gjennom langsiktige måleprogrammer i offentlig regi.

Helse- og miljøeffekter

Klororganiske forbindelser kan akkumuleres i næringskjedene, da de er godt løselige i fett. En finner derfor høye konsentrasjoner av klororganiske forbindelser hos rovdyrene høyest i næringskjeden, som i isbjørnlever.

Det er vist sammenheng mellom utslipp av klororganiske forbindelser og genetiske skader på marine organismer som fisk og sel.

Utslipp av bestemte klororganiske forbindelser bidrar dessuten til drivhuseffekten og til reduksjon av ozonlaget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg