Diklorheptoksid, Cl2O7, fås ved at man behandler perklorsyre med fosforpentoksid som vanntiltrekkende middel: 2HClO4 + P2O5 = Cl2O7 + 2HPO3. Diklorheptoksid er det mest stabile av kloroksidene, og er en fargeløs, oljeaktig væske med kokepunkt 83 °C. Det kan eksplodere ved slag, men er likevel stabilere enn de andre kloroksider.