Klorbenzosyre, krystallinsk organisk syre som kan forekomme i tre isomere former (orto-, meta- og para-klorbenzosyre). De brukes i hovedsak som utgangsstoff for fremstilling av fargestoffer, fungicider og farmasøytiske preparater. I mindre utstrekning brukes de også som konserveringsmidler.