C6H5Cl, fargeløs væske med lukt som kan minne om mandler, kokepunkt 132 °C. Fremstilles ved innvirkning av klor på benzen i nærvær av katalysator. Klorbenzen har allsidig teknisk anvendelse særlig som løsemiddel og som utgangsstoff i organiske synteser. Helseskadelig stoff som virker irriterende på øyne, hud og slimhinner.