Klokkedåp, i katolske land en seremoni som finner sted før en ny kirkeklokke tas i bruk. Seremonien ledes av en biskop, og klokken får ved innvielsen også sitt navn. Skikken er for lengst gått av bruk i de protestantiske land, men ennå finnes det i flere kirker klokker som er døpt. Som eksempel kan nevnes en av klokkene i Gamlebyens kirke i Fredrikstad, støpt 1515 i Mecheln i Belgia; dens inskripsjon begynner med «Anna es myne name» og ender med å uttrykke håpet om at dens lyd må bli til velsignelse. Et annet eksempel er klokken Katarina i Kvinnherad kirke.