klippeblåvinge

Klippeblåvinge, sommerfuglart i familien blåvinger, Lycaenidae. Klippeblåvingen er en av Norges mest sjeldne dagsommerfugler. Den ble satt på Norsk rødliste 2006 fordi den har hatt stor tilbakegang flere steder. Sommeren 2007 ble den midlertidig fredet i Norge. Idag er den kun kjent fra to begrensede områder i Østfold og Aust-Agder, Torpbukta i Halden og Åsstø-området i Tvedestrand.

Faktaboks

Også kjent som
Scolitantides orion

Klippeblåvingen er matt fiolett-blå på vingene med hvite, svarte og lyseblå flekker ut mot vingekantene. De mørke kantplettene på vingenes overside og de kraftige plettene på undersiden skiller arten fra alle andre norske blåvinger. Vingespenn 27–32 mm. Kjønnene er ganske like, hannen har mer utbredt mørk tegning langs vingerandene. Larven er korthåret og grønnlig med brunrød rygglinje.

Klippeblåvinge har ganske store krav til habitatet. Den trives i åpent landskap ved soloppvarmet berg der larvenes næringsplanter vokser. Disse er smørbukk Hylotelephium (Sedum) telephium (maximum) eller visse andre arter i bergknappfamilien, slik som hvitbergknapp (Sedum album). Den foretrekker kalkrik grunn, eller der mye skjell gjør overflaten mindre sur. Som andre arter i familien glansvinger (Lycaenidae) har den normalt en rolig og gjerne flagrende flukt. Ofte flyr de korte turer fra blomst til blomst. Flygetiden er mai til juni. Puppeperioden varierer etter temperaturen, vanligvis mellom to til fire uker.

Klippeblåvinge fantes tidligere flere steder nær Oslofjorden, men har i likhet med andre bestander i Sverige og Finland gått sterkt tilbake. Den har forsvunnet fra Oslo. Inntil 1999 var bestanden ved Tvedestrand god, men så forsvant den. Først sommeren 2009 ble den gjenfunnet. Lokaliteten er sterkt truer av utbygging. Også Haldenlokaliteten er truet. Området er regulert til hytte- og boligutbygging med planer om en småbåthavn. Dersom arten først er forsvunnet fra en lokalitet, er det lite trolig at den kan klare å etablere seg der igjen, fordi mulige lokaliteter ligger for langt borte fra hverandre. Klippeblåvinge er på Nasjonale rødliste 2010, og har kategorien CR - kritisk truet. Klippeblåvinge har vært i sterk tilbakegang i hele Nord-Europa og er forsvunnet fra flere steder. I Sverige finnes arten kun i små områder nær Stockholm, mens den i Finland fortsatt er noe vanligere. Hovedtrusselen er utbygging og rasering av naturtypen eller gjengroing av lokalitetene, ved at trær og busker vokser opp, slik at det ikke blir nok lys til klippeblåvingens vertsplanter.

Sommeren 2008 ble arten varig fredet av Direktoratet for naturforvaltning og er den fjerde arten av de norske sommerfuglene som har blitt fredet.

Se faktaark om klippeblåvinge hos Artsdatabanken.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg