Klinoakse, den aksen i det monokline system som blir stilt skrått (a-aksen). Uttrykk som klinoamfibol og klinopyroksen betegner monokline amfiboler og pyroksener, i motsetning til ortoamfibol og ortopyroksen, som er rombiske.