Klimavariasjoner, se klimaendringer. Både klimavariasjoner og klimaendringer beskriver hvordan klimaet (den statistiske beskrivelsen av været) er ulikt fra en periode til en annen. Ofte brukes ‘klimaendring’ for å beskrive forskjellen i klimaet på lengre sikt, mens ‘klimavariasjoner’ betegner korte tidsskalaer. Her bruker vi klimaendringer både for korte og lange tidsskalaer.