Som hører til, er egen for presteskapet, kirken (som interessegruppe, maktfaktor).