Kleiv, bratt, steinete bakke der det går vei. Vanlig i stedsnavn, alene eller som etterledd (f.eks. Krokkleiva).