Kleistogame blomster, blomster som bestøves (selvbestøves) og setter frukt og frø uten at de har åpnet seg. Forekommer bl.a. hos en rekke arter av fiol, hos gjøkesyre og springfrø. Se også bestøvning.