Klatrefugler, fugler med klatreføtter, dvs. to tær vendt fremover og to (eller én) bakover. Tegning, se fugler. Omfatter spetter, gjøker og papegøyer, men disse er ikke i slekt (jfr. konvergens), og betegnelsen brukes derfor sjelden.