Klaring, bevegelsesrom mellom sammenhørende konstruksjonsdeler, særlig innen maskinteknikk.