Klapregresshoppe, gresshoppeart i familien markgresshopper. Den inntil 4 cm lange kroppen varierer i farge fra svart til gråbrun og gul. Ved flukt spenner hannen ut de røde bakvingene med svart kant, og flyr langt av gårde med en klaprende lyd. Hunnen er en dårligere flyger. Arten krever høye temperaturer. I Norge er den sjelden, men kan påtreffes på solrike, tørre enger og langs skogkanter i sørøstre deler av landet, bl.a. på noen av øyene i indre Oslofjord.