Kløvning er en tømmerstokk som er delt på midten langsetter. Halvdelene ble så brukt stående til palisader eller liggende til sleppverk.