Klåved, liten busk i tamariskfamilien, 0,5–2 m høy, med lysegrå bark, små og smale, blågrønne blad og lyserøde blomster i toppstilte klaser. Kapselfrukt med mange frø som har lange hår og spres med vinden. Klåved vokser på sand og grus ved elver med sterkt varierende vannstand, i Sør-Norge fra Tyrifjorden og Hurdal, over Dovre til Kolvereid i Nord-Trøndelag, indre Sogn og indre Møre; i Nord-Norge fra Saltdal til Lebesby. I Frostatingsloven kalles den hærbúa og ble brukt som grenseskille mellom granner som eide på hver sin side av en elv.