Kjernevarmemotor, innenfor romterminologien alternativ betegnelse på termisk atomrakettmotor. Varmeenergien fra en liten, kompakt atomreaktor overføres til et drivmedium (fortrinnsvis hydrogen) slik at temperatur og trykkøking gir akselerasjon og ekspansjon i en dyse. Reaktorkjernen kan være fast, flytende eller i gassform. Se også atomrakettmotor.