Kjernerakettmotor, alternativ betegnelse på atomrakettmotor.