Kjernemelksost er ost som er laget av kjernemelk, altså den delen av fløten som blir igjen når smøret er tatt ut.