Kjempepetrell, fugleslekt i stormfuglfamilien. Omfatter to arter, sørkjempepetrell, M. giganteus, og nordkjempepetrell, M. halli, som er svært like av utseende. Har en markert nesetubus på nebbryggen. Nebbet er opptil 10–12 cm langt, og vingespenn over 2,5 m. Begge artene hekker i Sørhavsbeltet rundt Antarktis, hvor de opptrer i to fargevarianter, en nesten rent hvit og en annen delvis mørk brungrå til nesten svart. Sjøfolk har kalt dem for gråjabb og helly, men oftest for stinker; det siste sikter til åtselvirksomheten.