Kjemming, prosess ved fremstilling av garn. Etter karding bearbeides fibrene i en maskin slik at de legges parallelt, samtidig fjernes de korteste fibrene og urenheter. Se spinning.