Kjemisorpsjon, adsorpsjon der det adsorberte stoff bindes til overflaten av adsorbenten med en reversibel kjemisk binding. Ved kjemisorpsjon bindes stoffet 5–10 ganger sterkere enn ved fysikalsk adsorpsjon, hvor kjemiske bindingskrefter ikke deltar.