Kjemikalieresistens, (biol.). Evne som gjør en skadelig organisme i stand til å tåle et kjemisk plantevernmiddel i mengder som normalt ville gitt god virkning.