Kjemikalieresistens eller kjemikaliebestandighet er motstandsdyktighet et materiale har mot angrep av kjemikalier.