Kjelsåsitt, mørk, grovkornet dypbergart. Kjelsåsitt er en monzonitt eller monzodioritt av permisk alder som finnes i Oslofeltet. Lokalt viser den overgang til larvikitt. Den har navn etter Kjelsås i Sørkedalen.